ברוכים הבאים למכלולנט 3

באמצעות מערכת זו ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:
תכנית לימודים
מצב חשבון
ציונים
כרטיסי נבחן
ועוד
מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן